Ingyenes elektronikus könyvtár

Költészet és szakralitás - Spannraft Marcellina

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2016
FÁJL MÉRET: 7,24
ISBN: 9789634140863
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Spannraft Marcellina

Az összes Spannraft Marcellina könyv, amelyet olvastat és letöltött tőlünk

Leírás:

Költészet és szakralitás leírása Spannraft Marcellina úttörő jellegű monográfiája nagy nyereség a mai irodalom- és általában egész kultúratudományunk számára. Jelentős hozzájárulás annak a költészet- és művészi szövegértelmezői szemléletmódnak a kibontakoztatásához, amely a magyar népi kulturális és magasművészeti vershagyomány szerves összefüggéseit és teljes értékvilágát termékenyen és gazdagon, komplex szempontrendszerek alkalmazásával, mozgósításával igyekszik megközelíteni, bizonyos vonatkozásokat – főként újabb, modern líránk meghatározó áramlatainak szakrális dimenzióit, spirituális jelentéstartományait – pedig alaposan és összetetten részletezve feltárni. Hatalmas líratörténeti ismeretanyag birtokában, elsősorban klasszikus és huszadik századi költőink életművében való ihletett elmélyedés eredményeként világít rá olyan – sokszor meglepő újszerűséggel, sőt revelációszerűen felmutatott – gondolati, hangulati, metafizikai sajátosságokra, amelyek valóban csak az ilyenfajta tudományközi, interdiszciplináris vizsgálódás számára nyílnak meg és válnak beszédessé. Dr. Bertha Zoltán Az imponálóan gazdag, sokrétű szakirodalmat feldolgozó, kitűnő tanulmánygyűjtemény a költői nyelv elemzésével foglalkozik − elsősorban a kognitív szemantika elméleti keretében. A szerző azt a − minden természetes nyelvre sajátosan jellemző − nyelvi világképet, világmodellt kutatja a magyar és a japán költészet kiválasztott példáiban, amely felfejthető, kibontható a nyelvek, illetve a költői nyelvek jelentésszerkezeteiből, s amely a mitopoétikus világmodellel is rokonítható. Vallja, hogy − az álmokhoz, mítoszokhoz, népmesékhez, archaikus imákhoz hasonlóan − a szépirodalmi nyelv is őrzője lehet azoknak az ősi léttapasztalatoknak, sajátos kognitív mintázatoknak, melyek átszövik a különböző kultúrákat, s lenyomataik tetten érhetők a nyelvi struktúrákban, a szavak jelentésszerkezeteiben. Dr. Horváth Katalin

...alitás. Spannraft Marcellina úttörő jellegű monográfiája nagy nyereség a mai irodalom- és általában egész kultúratudományunk számára ... Spannraft Marcellina: Költészet és szakralitás ... . Jelentős hozzájárulás annak a költészet- és művészi szövegértelmezői szemléletmódnak a kibontakoztatásához, ... Költészet és szakralitás leírása. Spannraft Marcellina úttörő jellegű monográfiája nagy nyereség a mai irodalom- és általában egész kultúratudományunk számára. Jelentős hozzájárulás annak a költészet- és művészi szövegértelmezői szemléletmódnak a kibontakoztatásához, amely a magyar népi k ... Költészet és szakralitás könyv - rocky.hu ... . Jelentős hozzájárulás annak a költészet- és művészi szövegértelmezői szemléletmódnak a kibontakoztatásához, amely a magyar népi kulturális és ... Jelenünkben sajátos szerepet játszik a szakralitás, úgy is, hogy hiányával szembesülünk, s úgy is, hogy a vallásos emberek számára mindennapi élmény. A szakrális téma a magyar költészetben is mindig jelen volt, mint a hit megvallásának eszköze, az egyéni élet vívódásainak, a vigasz- és bizonyosságkeresés drámájának kifejezése. A régi és a kortárs ... A(z) Költészet és szakralitás (Spannraft Marcellina) letöltése ingyen. Gyors, korlátlan, teljesen ingyenes letöltés a KalózNet-ről. A szakralitás és a költészet kapcsolatáról is beszélget Sajgó Szabolcs SJ Baka Györgyi költőnővel kitüntetés alkalmából április 4-én a Loyola Caféban.... Spannraft Marcellina - Költészet és szakralitás - DVD, film, könyv, webáruház. Spannraft Marcellina úttörő jellegű monográfiája nagy nyereség a mai iroda...