Ingyenes elektronikus könyvtár

Társadalom és gazdaság - Sárkány Mihály

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2016
FÁJL MÉRET: 7,13
ISBN: 9789634141853
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Sárkány Mihály

Élvezze a Társadalom és gazdaság Sárkány Mihály epub könyvek ingyenes olvasását

Leírás:

Társadalom és gazdaság leírása A magyar néprajztudományban egyre nagyobb teret nyer napjainkban az a felfogás, amely a néprajzot és a szociokulturális antropológiát egységben látja, s a kettőt elválaszthatatlan egységnek tekintve együtt műveli. E felfogás talán legfajsúlyosabb képviselője immár fél évszázada Sárkány Mihály. Munkásságának épp az a tény kölcsönöz kiemelt jelentőséget, hogy néprajzban és antropológiában, Európában és Európán kívüli témákban egyaránt otthonosan mozog, kölcsönös megtermékenyítő hatást váltva ki, közvetítő szerepet töltve be a magyar társadalomtudományokban. Jelen tanulmánykötet 1970 és 2013 között készült, mára sok tekintetben klasszikussá vált ám jelentőségükhöz képest mégis méltatlanul szűk körben ismert vagy forgatott írásaiból ad közre újfent 37 művet. A válogatás a 70. születésnapját ünneplő szerző magyarországi kutatásaira, magyar témájú írásaira, mindenekelőtt szociálantropológiai és gazdasági antropológiai munkásságára koncentrál. A tanulmányok nagyban-egészben három nagy tematikai csoportra oszlanak. Az első kettőt a címbeli társadalom és gazdaság szavak fedik le, a harmadik pedig az elmélet, kutatási irányzatok, tudománytörténet fogalmaival írható körbe. E három téma természetesen csak mesterségesen választható el egymástól, hiszen Sárkány Mihály számára holisztikus látásmódja következtében társadalom és gazdaság kölcsönösen feltételezik egymást, a kettőt egységben látja és láttatja mindenkor. Elméleti-módszertani és tudománytörténeti tájékozottsága pedig átüt szinte minden írásán: saját anyagát és arra épülő mondanivalóját nemzetközi diskurzusokba ágyazva, elméleti kérdések megvilágítására használja. A tanulmánygyűjtemény nemcsak napjaink egyik legbefolyásosabb néprajzkutató-szociálantropológusának tevékenységéről ad újszerű keresztmetszetet, de írásain keresztül felvillantja mindazokat a lehetőségeket is, amelyek a magyar néprajz gazdagításához és antropológiai szemléletű megtermékenyítéséhez új meg új szempontokat nyújtanak.

...m arra törekszik, hogy gazdaság legyen, mindahhoz, ami a társadalomban és történelemben végbemegy, a gazdaság szolgál indítékul (…) ... Gazdaság és társadalom a Kádár-korszakban | zanza.tv ... . A spanyol társadalom és gazdaság. ... Az egykor gyarmatokkal összeköti a közös nyelv és kultúra. Az ország igen sokszínű etnikailag, a legjelentősebb kisebbségek autonómiát is kaptak az 1970-es évek második felétől meginduló demokratizálódás során. Spanyolország gazdasági fejlődését nagyban segítette az Európai ... Digitális gazdaság és társadalom, 2018 7 4. ábra A digitális ... Társadalomföldrajz | Sulinet Tudásbázis ... . Spanyolország gazdasági fejlődését nagyban segítette az Európai ... Digitális gazdaság és társadalom, 2018 7 4. ábra A digitális gazdaság és társadalom fejlettsége, 2019* 45,4 60,4 42,1 48,0 25,4 49,8 52,5 59,3 48,0 53,4 41,1 62,9 0 10 20 30 40 50 60 70 DESI 2019 (helyezés: 23.) 1. Internet-hozzáférés (helyezés: 14.) Magyarország EU-átlag % 2. Humán tőke (helyezés: 20.) 3. Internetes ... A középkori gazdaság és társadalom fejlődése (magyarázat az érettségi témakörhöz) A magyar nép őstörténete (vázlat) A magyar államalapítás kora (vázlat) Magyarország az Árpád-korban (teljes vázlat) A tatárjárás és az ország újjáépítésa IV. Béla uralkodása idején (érettségi témakör) Politika, gazdaság, társadalom 1950 és 1970 között BELÉNYI GYULA . 1. A Rákosi-korszak. Az 1950—1970 közötti húsz esztendőben, s különösen az 1960-as évek elejéig eltelt bő egy évtizedben Mórahalom helyzete roppant ellentmondásosan alakult. A tudás/információ gazdaság, a posztindusztriális társadalom, a posztmodern társadalom, az információ társadalom, a hálózati társadalom, az információs kapitalizmus, a hálózati kapitalizmus, stb. elméletei mind azt mutatják, hogy fontos szociológiai kérdés, melyik társadalomban élünk és a velünk élő társadalomban ... Interdiszciplináris megközelítést alkalmazunk, amelybe bevonjuk a társadalom és kultúrtörténeti, történeti antropológiai és szociológiai módszereket. Válságtörténeti Kutatócsoport Olyan alapkutatások elvégzésére, a feldolgozás eredményeinek publikálására vállalkozik, amely a 19-20. századi válságok gazdaság ... A magyar gazdaság és társadalom fejlődési irányait, az elmúlt években tapasztalt GDP-növekedés hátterében lejátszódó folyamatokat, valamint Magyarország 2020-2025-ös nemzetközi fejlesztési stratégiáját tekintették át a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) pénteki ülésén Budapesten. Antikvár könyv - Társadalom és Gazdaság Kulcsár Dezső Kosárba 3 990 Ft jó állapotú antikvár könyv 1990/4.szám. Szállítás: 2-5 munkanap Akár ingyen szállítással. Beszállítói készleten. Legyen Ön is Törzsvásárló, kártyájára akár 10% visszajár. ... Egy év után sikerült elfogadtatni az engedélyező főhatóságokkal a képzés célját pontosabban kifejező Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar elnevezést. A '80-as évek végén megindult és 1990-ben lezajlott társadalmi-gazdasági változások új kihívás elé állították a kart. A középkori Európa gazdaság- és társadalom-történetének modern feldolgozása Ha létezik a történelemtudománynak olyan területe, melyről az utóbbi száz évben rengeteg tanulmány és monográfia látott napvilágot, akkor a középkor gazdaság- és társadalomtörténete kétségkívül ezek közé tartozik. Ugyanakkor Elöregedik a társadalom, és ezt is a nők szívják meg - Tévhit, hogy az időseket támogatja az állam. Hiába az Erzsébet-utalvány, egyre többüknek nem jut ellátás. A gondozásuk nőkre hárul. II. KÖTET Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság FEJEZETEK Gazdaság és társadalom . Társadalom, életmód, di...