Ingyenes elektronikus könyvtár

Horthy Miklós - Ungváry Krisztián

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2020
FÁJL MÉRET: 11,12
ISBN: 9789634752387
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Ungváry Krisztián

Az összes Ungváry Krisztián könyv, amelyet olvastat és letöltött tőlünk

Leírás:

Horthy Miklós leírása Éppen száz esztendeje annak, hogy 1920 márciusában Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává választották. Személye és közel negyedszázados regnálása körül azonban mind a mai napig komoly emlékezetpolitikai és közéleti viták dúlnak. Hívei szerint ő konszolidálta az országot, mindent megtett azért, hogy Magyarország a lehető legkisebb veszteséggel kerüljön ki a háborúból, ráadásul a magyar zsidóság egy részének megmenekülése is neki köszönhető. Ellenfelei mindezt másképpen gondolják. A kormányzó döntéseinek objektív, történeti elemzése ugyanakkor segíthet abban, hogy elfogultságoktól és ideológiai elkötelezettségektől mentesen közelítsünk ehhez a kérdéshez. Ungváry Krisztián új kötetében arra keresi a választ, hogy milyen felelőssége volt Horthy Miklósnak Magyarország sorsának alakulásában, különösen második világháborús szerepvállalásában és a magyar zsidóság 1944-es tragédiájában. A szerző az összes eddigi kutatási eredményt felhasználva tematikus kérdések köré csoportosítja Horthy politikusi működését, megkísérli pontosan rekonstruálni mozgástereit, és a korban érvényes jogi és politikai elvárásokat és lehetőségeket figyelembe véve egyenként teszi mérlegre a kormányzó legfontosabb döntéseit és választásait, amelyek alapvetően befolyásolták Magyarország lakóinak életét 1920 és 1944 között. UNGVÁRY KRISZTIÁN (1969) történész fő érdeklődési területe elsősorban a 20. század politika- és hadtörténete, illetve az emberek viszonya saját történelmükhöz. Számos nagy visszhangot kiváltott történeti munka szerzője. A Horthy-rendszer mérlege című akadémiai disszertációjával elnyerte az MTA doktora címet.

...rténeti kutató segítségével idézzük fel ... Horthy Miklós (kormányzó) - Wikipédia ... . S mi is mutathatná be hitelesebben az eseményt, mint Farkas ... Horthy Miklós a leadott 141 szavazatból 131-et kapott. Apponyi Albertre (aki időközben visszalépett a jelöltségtől és maga is Horthy megválasztását javasolta) 7-en szavaztak, 3 szavazólapot pedig érvénytelennek ítéltek. Az eredmény kihirdetése után Rakovszky István, a nemzetgyűlés elnöke javaslatára Prohászka Ottokár ... HORTHY MIKLÓS KATONÁJA VAGYOK ( Tradicion ... Miklós Horthy - Wikipedia ... ... HORTHY MIKLÓS KATONÁJA VAGYOK ( Tradicionális katonadal ) Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája, Vígan élem katonaéletem, nincsen gondom másra, Masírozok káplár úr ... Horthy Miklós levele Adolf Hitlerhez a fronton levő magyar hadosztályoknak a Kárpát-vonalra valós visszarendelése ügyében (1944. február 12.) 408: Horthy Miklós 1944. március 15-i rádióbeszéd-tervezete, amelybe kísérletet tesz a nyugati demokráciák részéről az ellenforradalmi rendszert ért vádak megcáfolására (1944 ... Horthy Miklós 1993-ban hunyt el Portugáliában a Mira Fonte nevű idősek otthonában. Testét kívánsága szerint elhamvasztották és 1993. szeptember 4-én helyezték örök nyugalomra a kormányzói párral együtt, ünnepélyes keretek között, a kenderesi családi kriptában. Ifj. Horthy Miklós személye leginkább arról híres, hogy ő volt az, akivel a kormányzót az 1944-es kiugrási kísérlet idején a németek megzsarolták. Kevésbé ismert azonban a bohém fiatal élete, legfőképpen pedig az ebből az életmódból adódó balesetei. A most következő cikkben ezeket a baleseteket… Horthy hőstette, ostobáknak! 1919-ben Horthy Miklós ugyancsak nyugati, elsősorban francia támogatással szerezte hatalmát. Horthy az országra törő antant oldalán a hont védelmező fehér tisztek vezette vörös hadsereg ellen gerilláskodott, majd hatalomra jutását követően annak legendás főparancsnokát Stromfeld Aurélt börtönbe vettette. „Horthy Miklós nem volt diktátor, nem volt nemzetvezető, hanem a szó pontos értelmében államfő volt" - mondta róla John Lukacs történész Állam, nemzet, nép című előadásában a Mindentudás Egyetemén 2005. október 24-én. Kevesek előtt ismert, hogy a Medián és Hankiss Elemér 2007-es felmérése során a hetedik ... Horthy Miklós. 1919. november 16-án vonult be Horthy Miklós Budapestre fehér lovon, ellentengernagyi egyenruhában. Ígéretet tett, hogy nem hoz létre katonai diktatúrát. November 24. új koalíciós kormány - miniszterelnök Huszár Károly. A választásokat 1920 januárjára írták ki. Ifj. Horthy Miklós 1 a bécsi Collegium Theresiánumban, a pesti piaristáknál (1924-től magántanulóként), majd a keszthelyi Gazdasági Akadémián végezte iskoláit. Korán kezdett intenzíven sportolni, versenyszerűen teniszezett, motorozott, lovaspólózott. Ifjúkorában két súlyos sportbalesetet is elszenvedett, ezekről a korabeli sajtó részletesen beszámolt....