Ingyenes elektronikus könyvtár

Hunok és jezsuiták - Szörényi László

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2018
FÁJL MÉRET: 6,30
ISBN: 9789633321034
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Szörényi László

Itt található a Hunok és jezsuiták könyv pdf formátumú könyve

Leírás:

Hunok és jezsuiták leírása Szörényi László könyvének tárgya a magyarországi, főleg jezsuiták által megalapozott és általuk is művelt hun tárgyú, de a hun-magyar azonosságot valló történetszemléletnek megfelelően akkor honfoglalási témájúnak értelmezett epikus költészet. …A jezsuiták 18. századi hazai történetéhez, ugyancsak kiegészítésképpen, az tartozik még, hogy a rend ebben az időben az egész hazai felsőoktatás túlnyomó részét kezében tartotta, és a harcos ellenreformáció évtizedei után – úgy a 30-as évektől kezdve – jól szervezett értelmiségi csoportként is felfogható már, amelynek körében a Rákóczi-szabadságharc után igen figyelemreméltó, roppant korszerű tendenciák kerültek előtérbe: a természettudósok és hivatásos történetírók mellett éppen azok, akik a szerző munkájában példás méltatásban részesülnek. Mindeme információk aztán messzemenően hozzájárulnak a liber gradualisok szerzői által már feltételezett közönség reális felméréséhez. Érdemes ezt szóba hozni azért is, mert a kutatásban mintha megint háttérbe szorulna a 18. századi, nálunk igen gazdag latin költészet, amely – a humanistákéhoz képest – még mindig nem kapott megfelelő méltatást: feltehetően mindig azért, mert egyesek csupán az anyanyelvi irodalom megkésett kialakulásának félreismerhetetlen és netán szégyellni való jelét látják benne, és ha ismeretessé vált is belőle egy és más, a kutatások a tématörténet vizsgálatáig még nem jutottak el, még kevésbé a műfajtörténetig. Az 1993-ban megjelent első kiadáshoz a szerző hozzáillesztette az eltelt 25 év alatt született hasonló tematikájú írásait.

...ése Tartományfőnök: Vízi Elemér SJ Socius: Koronkai Zoltán SJ Ökonómus: András Attila SJ Konzultorok: Sajgó Szabolcs SJ, András Attila SJ, Jakabos Barnabás SJ, Koronkai Zoltán SJ Tartományfőnöki Iroda/Provincial Office Búsné Pap Judit irodavezető/office manager Alakszainé dr ... Hunok - Wikipédia ... . Oláh Annamária, Gaálné Bogdány ... Jezsuiták a történelemben Jezsuiták nevelték Apponyi Albertet, a trianoni békekonferencia magyar küldöttségének vezetőjét „Hat esztendőt töltöttem a jezsuiták fedele alatt, és csak jót láttam, csak jóban részesültem. A tanári és nevelői személyzet változásai folytán a rend tagjainak nagy számával léptem érintkezésbe; találtam köztük több szellemileg ... A jezsuiták külön fogadalommal erősítik meg, hogy nem törekszenek egyházi címek, méltóságok és elismerések megszerzésére, p ... PDF Szörényi László: Hunok és jezsuiták ... . A tanári és nevelői személyzet változásai folytán a rend tagjainak nagy számával léptem érintkezésbe; találtam köztük több szellemileg ... A jezsuiták külön fogadalommal erősítik meg, hogy nem törekszenek egyházi címek, méltóságok és elismerések megszerzésére, pápai felkérésre azonban elfogadhatnak ilyet. Jézus barátai nem viselnek szerzetesi ruhát, és nem vonulnak el a világtól (legalábbis nem hosszabb távra), ennek megfelelően nem monostorokban ... Levelek és vitairatok. Verseghy Ferenc és kortársai a Káldi-féle bibliafordítás új, javított kiadásáról; az anyagot gyűjt. Szörényi László; előszó Horváth Károly, szerk. és bev. Szurmay Ernő, ford. Borók Imre, Győri Gyula, Imre István; Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok, 1987 "Tagjai vagyunk egymásnak"....