Ingyenes elektronikus könyvtár

Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon - Kovács Dávid

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2018
FÁJL MÉRET: 9,55
ISBN: 9789634143215
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Kovács Dávid

Itt található a Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon könyv pdf formátumú könyve

Leírás:

Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon leírása A könyvben szereplő eszmetörténeti tanulmányok a 20. századi magyar történelemben jelentős szerepet játszó politikai–szellemi irányzatok, illetve azok meghatározó képviselőinek, tollforgatóinak a nemzet mibenlétére vonatkozó gondolatait, vagyis nemzetfelfogását, valamint ettől elválaszthatatlanul a nemzeti múltat érintő értelmezéseit vizsgálja. Az írások többek között Szabó Ervin, Jászi Oszkár, Szabó Dezső, Szekfű Gyula, Hóman Bálint, Klebelsberg Kunó, Révai József a témához kapcsolódó elgondolásait rekonstruálják és mutatják be. A kötetben helyet foglaló írások az elmúlt években születtek, többségük már korábban napvilágot látott különböző folyóiratokban, többszerzős tanulmánykötetekben. Ami egy külön könyvben való megjelentetésüket indokolttá tette, hogy mindegyik írás központi kérdése nemzeti identitás, nemzeti eszme valamint a múltról kialakított kép, vagyis a történelemszemlélet kapcsolata. Reményeim szerint a külön kötetbe szervezett tanulmányok – túl az önmagukban hordozott gondolatokon – a többi írás számára is újabb értelmezési horizontot nyitnak meg, így segítve egy átfogóbb kép kialakulását az olvasóban a témáról. Várható

...dalom. Szerk.: Korompay H. János. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont-Universitas Kiadó, 338 old ... Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi ... ... ., 2940 Ft Nemzetiségpolitikai gondolkodás Magyarországon a 20. században (Összegzés és kitekintés) ... századi német és szlovák telepítések alakították ki Magyarország immár nem-magyar többségű etnikai képét. ... s ezzel a hagyományos magyar nemzetfelfogás értelmében mintegy hazaárulást követtek el. A német lakosságnak az ... Magyarországon 1867 és 1918 között a nemzetiségi politika megfelelt a ... Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi... ... . A német lakosságnak az ... Magyarországon 1867 és 1918 között a nemzetiségi politika megfelelt az Osztrák-Magyar Monarchia szintjének. Ennél többet a polgári jogállam sehol a világon nem teljesített. ... ahol a kisebbség elérte a 20%-ot, a ... Ez a nyelvre alapozott nemzetfelfogás a 19. század elejére az új magyar nacionalizmus axiomatikus érvényű ... Korábbi kötetei: Tiszaalpár (Budapest, 2002); Esküvő,keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon (Budapest, 2005); Exorcizmus és erotika. Egy XVIII. századi székelyföldi ördögűzés szokatlan körülményei. * A benedikció az idegen szavak gyűjteménye. Fizetés és szállítás Boltjaink Ügyfélszolgálat Törzsvásárlói Program Libri irodalmi djak Hu En Költészet és szakralitás: Lélektan és politika. Pszichotudományok a magyarországi államszocializmusban 1945-1970: Life Story and Christian Metanarration: Magyar nyelvtörténeti tanulmányok: Munka és társadalom: Műtárgyak a boncteremben: Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon: Pilinszky János ... Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon L'Harmattan Kiadó, 2018 A könyvben szereplő eszmetörténeti tanulmányok a 20. századi magyar történelemben jelentős szerepet játszó politikai-szellemi irányzatok,... Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon : tanulmányok Szabó Dezső nemzetszemlélete : a közösségi identitás változatai Szabó Dezső életművében Countries and Regions of Publication (1) Tudom, hogy vannak emberek és népfajok, akik más nyelvet beszélnek, de egy nemzetnél több itten nincsen." Ez az ellentét is jelzi, hogy a 19. századi Magyarországon kétfajta nemzetfogalom, nemzeti ideológia állt szemben egymással, s ez a kettősség az egész korabeli Európára jellemző volt. Kovács Dávid - Nemzet - identitás - történelem - DVD, film, könyv, webáruház. A könyvben szereplő eszmetörténeti tanulmányok a 20. századi magyar történelemben jelentős szerepet játszó politikai-szellemi irányzatok, illetve azok meghatározó képviselőinek, tollforgatóinak a nemzet mibenlét......