Ingyenes elektronikus könyvtár

A szent és a profán - Mircea Eliade

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2014
FÁJL MÉRET: 6,93
ISBN: 9789632275444
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Mircea Eliade

A legjobb A szent és a profán pdf itt található

Leírás:

A szent és a profán leírása Mircea Eliade a vallást, ezt a szimbolikus létgyakorlatot tekinti a különböző kultúrák közötti közvetítő elemnek. Így kutatásai is mindenekelőtt azokra a nyelvi fordulatokra, illetve magatartásbeli helyzetekre összpontosulnak, melyek egy volt, illetve jövőbeni kulturális egyneműség egykori vagy épp eljövendő emlékezetét őrzik, ígérik. Számára a vallásban az az emberi lényeg mutatkozik meg mely antropológiai sajátja minden halandónak, s ami az istenhit elegyítő vonzerejében a kultúrfokok egyenetlenségeit perspektivikusan megszüntetni képes. Eliade a kultúrát az egyénnek a mindenségben való lélektani jelenléteként fogja fel, s e tekintetben a valaha elveszett s az "örök visszatérés" hitében egykoron feltétlenül visszaszerezhető egzisztenciális egység letéteményesének is az individuumot tekinti. Míg vallástörténeti kutatásaiban a lét egyneműségének mitikus hagyományát akarja újjáteremteni, addig szépprózai művei inkább a külvilág formabontó hatásaival foglalkoznak. A Kelet Európából rég kiszakadt, román származású tudós ösztöneiben azóta is elevenen őrzi szűkebb szülőhazája sajátos, ellentmondásos dimenzióit. Regényei, novellái e dimenziók disszonanciáját ötvözik az anyanyelv elveszett harmóniáival.

...szent térhez valamilyen hierophánia kapcsolódik: itt tör be a profán létezésbe a «szent»; betör és feltöri a profán teret: éppen azáltal szentel meg valamit, hogy felfelé „nyitottá teszi" ... Mircea Eliade: A szent és a profán (1), Terebess Ázsia E-Tár ... . Sokszor valami jel adja tudtul a hely szentségét. A szent szó részint az elkülönítettség, részint a tökéletesség fogalomkörébe tartozó személyek, dolgok és fogalmak jelölésére használatos, vallásos kifejezés. Ellentéte a profán, azaz ami világi, anyagi természetű. Lásd még: Katolikus szentek és boldogok listája név szerint szent (gör. hagiosz, lat. sanctus): I. Szómagyarázat. A héb. kadós, 'szen ... PDF A SZENT ÉS A PROFÁN - University of Miskolc ... . Ellentéte a profán, azaz ami világi, anyagi természetű. Lásd még: Katolikus szentek és boldogok listája név szerint szent (gör. hagiosz, lat. sanctus): I. Szómagyarázat. A héb. kadós, 'szent' és kódes, 'szentség' szó a kadad, 'levágni', kultikus értelemben 'elkülöníteni, kiemelni, elhatárolni a hétköznapitól' szóból ered.Ellentétes fogalma a profán: a 'megszokott magatartás számára megközelíthető'.Rokon szava a tahór, 'tiszta', a gör. hagiosz és agnosz (tiszta) párhuzamnak ... Eliade, Szent és profán 2 A szent megnyilatkozik Az ember azért tud a szentről, mert az megnyilatkozik, és a profántól tökéletesen különbö- zőnek bizonyul. A szentnek ezt a megnyilatkozását itt a hierophánia szóval kívánjuk jelölni (görögül hierosz = szent; phainomai = megmutatkozni). Könyv ára: 2090 Ft, A szent és a profán - Mircea Eliade, Mircea Eliade a vallást, ezt a szimbolikus létgyakorlatot tekinti a különböző kultúrák közötti közvetítő elemnek. Kutatásai mindenekelőtt azokra a nyelvi fordulatokra, illetve magatartásmintákra irán Az ünnep mindig szent és profán egyben, de lehetőséget kínál arra, hogy egy pillanatra kitekintsünk véges és sze...