Ingyenes elektronikus könyvtár

Megbélyegzettek – A kitelepítések története - Széchenyi Kinga

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2015
FÁJL MÉRET: 9,99
ISBN: 9789632272740
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Széchenyi Kinga

Élvezze a Megbélyegzettek – A kitelepítések története Széchenyi Kinga epub könyvek ingyenes olvasását

Leírás:

Megbélyegzettek – A kitelepítések története leírása A kötet olyan időszakról szól, melyre nem szívesen emlékezünk, pedig emlékeznünk kell, magunk elé idézve a történteket, hogy az önkény ellen eredményesen tudjunk harcolni. Talán némi vigaszt nyújthatunk ezzel a korszak áldozatainak, ha igazságot szolgáltatni nem is tudunk. A Rákosi Mátyás nevével jelzett korszakról van szó, melynek intézkedései, atrocitásai a magyar társadalom csaknem minden rétegét súlyosan érintették. A Rákosi-korszakot a proletárdiktatúra időszakaként ismerjük, államformáját népi demokráciának nevezték. Mindkét kifejezés abszurditásán érdemes elgondolkodni. A proletárok diktatúrája helyett Rákosi Mátyás és csoportja: Gerő Ernő, Farkas Mihály és Révai József önjelölt és a szovjetek által jelölt vezetők diktatúrájáról beszélhetünk, és mint a következőkből kiderül, a rendszer a demokráciától fényévnyi távolságra volt. A könyvben található − már kutatható, de távolról sem teljes − hivatalos levéltári anyagokra támaszkodva és dokumentumokkal illusztrálva mutatja be a szerző a deportálás előzményeit, a kitelepítendők összeírását, a kényszerintézkedés törvényi hátterét, a kitelepítettekre vonatkozó szigorú megszorításokat. Foglalkozik a mentesítésekkel, illetve az áttelepülési kérelmekkel, melyekre ritka kivétellel elutasítás volt a válasz. Bemutatja a kitelepítésben eltöltött időszak súlyos megpróbáltatásait. Ezek fokozódhattak, ha vélt vagy valós kihágással vádolták meg a kitelepítettet, aki börtönbe, internálótáborba vagy valamelyik hortobágyi kényszermunkatáborba kerülhetett. A deportálás egész életre szóló nyomot hagyott elszenvedőiben. 1953-ban, az amnesztiatörvény következményeként, feloldották a kitelepítést, azonban a kitelepítettek nem térhettek vissza eredeti lakhelyükre, lakásukat, ingóságaikat sem akkor, sem később nem kaphatták vissza, megfigyelés alatt álltak. Figyelőlapjaikat a rendőrség hosszú ideig köteles volt naprakészen tartani. Évtizedekig az élet számos eseménye alkalmával, például elhelyezkedéskor, továbbtanuláskor, súlyos diszkrimináció érte őket, az osztályellenség bélyegétől nem tudtak megszabadulni. A könyv második részében emlékiratokban, visszaemlékezésekben, interjúkban, a kitelepítés alatt írt naplórészletekben és korabeli levelekben szólalnak meg a hajdani kitelepítettek.A könyv szinte egy időben jelenik meg Magyarországon, illetve az Egyesült Államokban, ahol Stigmatized: A History of the Internal Deportations in Hungary, 1951–1958 címmel lát napvilágot a Helena History Press kiadásában.

... a történteket, hogy az önkény ellen eredményesen tudjunk harcolni ... Megbélyegzettek - A kitelepítések története ... . Megbélyegzettek - A kitelepítések története, A kötet olyan időszakról szól, melyre nem szívesen emlékezünk, pedig emlékeznünk kell, magunk elé idézve a történte Széchenyi Kinga: Megbélyegzettek - A kitelepítések tragédiája, Az 1951-es kitelepítések története egy kötetben! Az eddigi legteljesebb dokumentumkötet közelmúltunk elhallgatott szörnyte A kitelepítések története Osztályellenségek 13 Előzmények 26 A Gulag 28 Szovjet befolyás 31 Kominform-szovjetizálás 32 Kitelepítések más szocialista országokban 36 Kitelepítések Magyarországon 37 A kulákok elleni harc 40 Perek, internálás, rabmunka 50 Recsk 57 Leszámolás az egyházzal 64 Munkaszolgálat 68 Az 1951-es kitelepítések története egy kötetben! Az eddigi legteljesebb dokumentumkötet közelmúltunk elhallgatott szörnytetteiről, melyben nemcsak a történész láttat, hanem több tucat visszaemlékezés is helyet kapott. Ennek megfelelően a „MEGBÉLYEGZETTEK" című ezen kiadványt a ki ... Megbélyegzettek - A kitelepítések története ... . Ennek megfelelően a „MEGBÉLYEGZETTEK" című ezen kiadványt a kitelepítések és a kitelepítettek tragédiája iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-1948 Haramiák és emberek Tiszaföldvári napló 1951-1953 És azután... Életem története a kitelepítés után I. 1. A kitelepítések "légköre" 5 I. 2. Mit is takar a szovjet minta? 6 I. 3. A kitelepítések történeti háttere 7 I. 4. A budapesti kitelepítések 11 II. Naplók elemzése és összehasonlítása 14 II. 1. A naplóírókról röviden 14 II. 2. Széchenyi Kinga Megbélyegzettek - 1 webshop árajánlata. Széchenyi Kinga Megbélyegzettek jellemzői, vásárlási tanácsok, boltok rendezése árak szerint. Széchenyi Kinga, a "megbélyegzett", több évig kutatta a kitelepítések tényeit és dokumentumait. Hatalmas és fáradhatatlan kutatómunkájának eredménye a "Megbélyegzettek" című könyv, amelyben bemutatja a kitelepítést és a ko...