Ingyenes elektronikus könyvtár

Nemzet - sors - identitás

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2016
FÁJL MÉRET: 12,17
ISBN: 9789634140801
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ:

A Nemzet - sors - identitás könyvet letöltheti pdf epub formátumban ingyenes regisztráció után

Leírás:

Nemzet - sors - identitás leírása Bertha Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész, tanár, kritikus, szerkesztő, a Károli Gáspár Református Egyetem docense az 1980-as évek óta folyamatosan publikál a határon túli magyar irodalom köréből. A hetvenes évek romániai magyar irodalma és A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája után monográfiát jelentet meg az ízig-vérig kolozsvári Bálint Tiborról, sajátos magyar élethalálharcot vívó Sütő Andrásról; önálló tanulmánykötetet szentel a fekete-piros versek költőjének, Kányádi Sándornak; az erdélyi irodalmat mindig éles szemmel figyelő Németh Lászlónak; a székely Homérosz Tamási Áronnak. Erdélyiség és modernség élményvilágának kiváló ismerőjeként figyel fel a romániai magyar irodalom kulturális-morális-spirituális értékeire, Erdélyt az anyaországgal összekapcsoló nemzeti hagyományokra, a magyar sorskérdésekre. A kötet a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére többnyire olyan iroda-lomtudományi tanulmányokból, történelmi-nyelvészeti-világirodalmi írásokból és lírai darabokból válogat, amelyek határon innen és túl, a régi magyar kultúrától a kortárs magyar irodalomig széles körben felölelik a kiváló irodalomtörténész érdeklődési körének sok-féleségét. Sebők Melinda

...s Sándor pályakezdése a Nyugattól a Várig , Irodalomismeret, 2013/ 3 ... Nemzet - Sors - Identitás | Extreme Digital ... . A Nyugat árnyékában - György Oszkár pályája, kismonográfia, Argumentum Kiadó, Budapest, 2011, 216 o. A fenti címmel jelent meg Csóti György könyve az idei Ünnepi Könyvhétre. A szerzőt a Vörösmarty téren, egy könyvsátor előtt kerestük fel, ahol egy órán át dedikálta kötetét. Utána szívesen beszélt róla olvasóinknak. Eléggé mellbevágó címet választott, mert mindenki, aki egy kicsit ... Nemzet - Sors - Identitás - Irodalomtörténet, Irodalomelmélet ... . Eléggé mellbevágó címet választott, mert mindenki, aki egy kicsit is érzékeny arra, hogy hol él, milyen kultúrában... Nemzet - sors - identitás. „Európai látószögű magyar" Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére, szerk.: Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán, Károli Könyvek, L'Harmattan Kiadó, 2015. A nemzet szövegszerűsítése: a fikció mint a nacionalizmus működésmódja 19 ... identitás jelen dolgozat felfogása szerint nem adottság, hanem folyamat, egyszerűbben fogalmazva: nem csupán sors, hanem választás kérdése is, és bonyolult gyakorlatok sorozatából áll. Ez az elképzelés azonban nem volt mindig A szociális identitás alapvető kérdése - Pataki Ferenc szerint - az 1970-es évtizedben vált a hazai szellemi élet egyik újszerű érdeklődési pontjává, s napjaink valóságos konfliktusai közepette, az alapul és keretül szolgáló társadalmi kategóriák, alakzatok, viszony- és pozíció-rendszerek felfokozott bomlásának és ... Sőt, a XIX. század végén nemzeti identitás és állampolgárság egy-mást feltételező viszonya meg is fordulhat. Így pl. Ernest Renan híres mondása, mely szerint „L'existence d'un nation est… un plébiscite de tous les jours" (Egy nemzet létezése mindennapos népszavazás), már a nacionalizmus ellen irányuló ... Kovács Dávid - Nemzet - identitás - történelem - DVD, film, könyv, webáruház. A könyvben szereplő eszmetörténeti tanulmányok a 20. századi magyar történelemben jelentős szerepet játszó politikai-szellemi irányzatok, illetve azok meghatározó képviselőinek, tollforgatóinak a nemzet mibenlét... Nemzet - sors - identitás, „európai látószögű magyar". Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére. (szerk. Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán. Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan, 2015) Hommage á Átlók (Stádium Kiadó, 2015) Publikációs lista nyomtatott folyóiratokban...