Ingyenes elektronikus könyvtár

A reformáció - Owen Chadwick

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2003
FÁJL MÉRET: 8,11
ISBN: 9789633894002
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Owen Chadwick

Itt található a A reformáció könyv pdf formátumú könyve

Leírás:

A reformáció leírása A kiváló történész méltán sikeres könyve pontos képet ad a nyugati civilizációt is átalakító nagy egyházi reformról. A középkor kulturális és vallási szintézisének összeomlása elkerülhetetlenné tette a nyugati egyház reformját, amely ugyan nem váratlanul következett be, ám a hosszú halogatások miatt vulkanikus erővel robbant ki. A 16. századi Európát megrengető eseménysorozat csak a majdnem száz évig elhúzódó hitviták kifulladásával, a felekezeti határok rögzülésével és egy új politikai erőegyensúly kialakulásával veszítette el erejét. Owen Chadwick bemutatja az előzményeket, majd a Lutherrel induló és radikális céltudatossággal áttörő protestáns mozgalmat, annak több irányra bomlását, a római katolikus (ellen)reformációt s a keleti ortodoxia reakcióit.

...si költségeinek egy részét búcsúcédulák árusításából kívánta fedezni ... Reformáció - Wikipédia ... . A búcsúcédulák megvásárlásával felmentést lehetett nyerni Isten előtt a bűnök alól ... A magyar reformáció elindítói Dévai Bíró Mátyás Kassán, Budán és Debrecenben munkálkodott a reformáció terjesztésén.; Sztárai Mihály főként Tolnában, Baranyában, Szlavóniában járult hozzá a reformáció terjedéséhez, ő hét év alatt mintegy 120 gyülekezetet alapított, és mind prédikációi, mind templomi énekei miatt is igen népszerű volt. A reformáció. Kapcsolódó cikkünk: A világvallások története, tanításai ... A Reformáció Magyarországon - Történelem kidolgozott ... ... . A reformáció. Kapcsolódó cikkünk: A világvallások története, tanításaik lényege /Harmat Árpád Péter/ A reformáció egy olyan 16. századi vallási-társadalmi-politikai mozgalom volt, mely a katolikus egyházat és annak kizárólagosságát támadta, miközben hitújítást hirdetve vallási és közvetve gazdasági alternatívát kínált az új eszmék iránt fogékony ... Chadwick, Owen: A reformáció (Osiris könyvtár - Vallástörténet, 2003). r Owen Chadwick A reformáció •miM« Osiris Könyvtár A kiváló történész méltán nagy sikerű könyve pontos képet ad a nyugati civilizációt is átalakító nagy egyházi reformról. Ez az anabaptista irányzat. Követői a szegények, akik a jobbágyi függést is meg akarták szüntetni. Mozgalmuk a legnagyobb parasztháborúhoz vezetett, a német nemesség azonban egységesen lépett fel, a felkelést vérbe fojtották. Pedig ők is szemben álltak egymással. Luther követői pro...